Produkty ze znakiem “PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność”

223. produktom przyznano miano produktów najwyższej jakości PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność”. Są to wyroby mleczarskie, słodycze, świeże i przetworzone owoce i warzywa, wędliny, wyroby garmażeryjne oraz produkty alkoholowe. Wczorajsza Gala była 6. z kolei a znaki promocyjne od 2004 roku otrzymało już ponad 600 produktów.”

Żywność jest naszym atutem, jak podkreśla minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Dodatnie saldo w handlu produktami rolno-spożywczymi, na poziomie ok. 2 mld euro, to dobry wynik w porównaniu z innymi działami gospodarki, w których jest ono ujemne.
Dwadzieścia procent naszego eksportu stanowią produkty żywnościowe, a 80% ich wysyłane jest na rynki unijne. Musimy jednak zabiegać o rynki trzecie. Poprawiliśmy relacje z rynkiem rosyjskim, ukraińskim i białoruskim. Teraz prowadzimy intensywne działania zabiegając o dalsze, trudne, ale ciekawe i duże rynki. Wzrastająca produkcja rolna w Europie zmusiła nas do poszukiwania konsumenta poza Europą. Chcemy, aby nasze produkty ze znakiem “Poznaj Dobrą Żywność trafiły na rynek chiński, koreański, singapurski i wietnamski. Obronią się tam jakością” – powiedział minister podczas Gali.
Prawo do używania na opakowaniach znaku “PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność” jest przyznawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrobom, które spełniają kryteria opracowane przez Kolegium Naukowe do spraw jakości produktów żywnościowych. W jego skład wchodzą wybitni naukowcy oraz eksperci z dziedziny produkcji rolnej, przetwórstwa oraz żywienia człowieka.
Znak ten umieszczony na opakowaniu jest informacją dla konsumentów, że dany produkt spełnia najwyższe kryteria pod względem jakości, warunków produkcji oraz użytych surowców.
Oznaczenie produktu znakiem PDŻ Poznaj Dobrą Żywność stanowi cenioną formę promocji i doskonały, bardzo chętnie wykorzystywany przez producentów, instrument marketingowy. Dla konsumentów rozpoznawalny znak jest informacją, że produkt, który wybrali charakteryzuje się zarówno najwyższymi parametrami jakościowymi, jak również smakowymi.

Lista produktów, które otrzymały znak “PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność” dostępna na stronie www.minrol.gov.pl