„Produkt polski” w sejmowej komisji

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21 października rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowych regulacji dotyczących dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją „Produkt polski” oraz określenie dodatkowo wzoru znaku graficznego możliwego do zastosowania przy wskazywaniu takiej informacji. W tym samym dniu, na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Projekt ma na celu zmianę sposobu wykorzystania środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, tak aby środki te w większym stopniu wspierały podmioty, od których wpłaty na fundusze promocji pochodzą.

Źródło: Sejm RP