Produkcja żywności ekologicznej w Holandii

Wartość żywności ekologicznej sprzedanej w 2007 r. w Holandii zwiększyła się o 13,3% w porównaniu z poprzednim rokiem i osiągnęła 518,9 mln euro. Jej udział w wartości żywności sprzedanej ogółem wzrósł z 1,9 do 2,0%. Wydatki na żywność ogółem w Holandii w 2007 r. były o 6,7% większe niż w 2006 r. i osiągnęły 26,3 mld euro.


Badania wykazały, że wielu konsumentów nie jest gotowych płacić więcej za żywność ekologiczną. Mimo to wydatki na zakup ekologicznych ziemniaków, owoców i warzyw zwiększyły się o około 12% i osiągnęły 134,8 mln euro. Ich udział na rynku zwiększył się o 0,3 i osiągnął 3,8%. Sprzedaż ekologicznego mięsa wzrosła o 22,4% osiągając 48,9 mln euro, a jego udział na rynku wzrósł z 1,6 do 1,9%. Wartość sprzedanych ekologicznych jaj zwiększyła się o 24% i wyniosła 11,7 mln mln euro, a ich udział na rynku wzrósł z 4,7 do 5,4%. Popyt na holenderską żywność ekologiczną na rynkach zagranicznych wzrasta. Jej eksport do Niemiec zwiększył się w 2007 r. o 18,4%.

(Agra Europe 2008, nr 2305, s. N/4)
W.M.
foto: Wrp.pl

N