Produkcja zbóż będzie nadal rosnąć

W raporcie dotyczącym rozwoju rynków rolnych w latach 2018 – 2030 Komisja Europejska w odniesieniu do rynku zbóż postuluje, że produkcja będzie nadal rosnąć i osiągnie poziom 325 milionów ton w 2030 r. (W porównaniu do 284 milionów ton w 2018 r.).

W ocenie KE przyrost ten będzie napędzany wzrostem wykorzystania przemysłowego zbóż, a także niewielkim zwiększeniem popytu na paszę oraz perspektywami eksportowymi. Dalszy wzrost będzie jednak ograniczony ze względu na ograniczony potencjał ekspansji powierzchniowej i wolniejszego wzrostu plonów. Oczekuje się, że ceny pozostaną dość stabilne.

Natomiast jeśli chodzi o nasiona oleiste, nie przewiduje się dalszego wzrostu w obszarze upraw rzepaku ze względu na możliwości i ograniczenia polityki w zakresie biopaliw po 2020 r. Oczekuje się, że uprawa soi będzie dalej rozszerzać się w UE , ale w wolniejszym tempie niż ostatnio. Ponadto, dzięki sprzyjającemu środowisku politycznemu, rośliny białkowe przeżyły ostatnio silne ożywienie. W okresie objętym prognozą duży popyt zarówno na cele paszowe, jak i spożycie przez ludzi będzie napędzał wzrost produkcji soi i roślin wysokobiałkowych. To, wraz z pewną poprawą wydajności, doprowadzi do dalszego wzrostu produkcji w UE.

Źródło: Komisja Europejska