Produkcja mięsa drobiu we Francji

We Francji w 2009 r. uzyskano 1,8 mln ton mięsa brojlerów. Wylęgi kurcząt zwiększyły się o 3,7%, a ubój ptaków – o 0,9%. Import mięsa drobiu z innych krajów Unii wzrósł o 7,6%, a z państw spoza Unii – o 1,7%. Spożycie mięsa drobiu wyniosło 24,4 kg na osobę.

Jednak według oceny specjalistów, młodzi Francuzi jedzą mniej mięsa drobiu niż starsi. Mięso drobiu stanowi 28% ogółu spożywanego mięsa. Cechą charakterystyczną dla francuskiego drobiarstwa jest różnorodność produkcji – konsumenci mogą wybierać między mięsem kurzym, indyczym, kaczym, mięsem perliczek. Całe tuszki kurcząt stanowią 38% sprzedawanego mięsa drobiu. Kolejne 40% stanowi mięso porcjowane, a 22% – przetwory mięsne.

(Agra Europe 2010, nr 2409, s. 17)
W.M.