Produkcja jęczmienia browarnego

Ocenia się, że popyt na jęczmień browarny na świecie będzie rósł mimo spadku spożycia piwa w Europie. Zrekompensuje to znaczny wzrost spożycia w innych częściach świata. N


W 1980 r. udział Europy w światowej produkcji piwa wyniósł 47%, Ameryki Północnej – 30%, a Azji i Ameryki Południowej – po 8%. Szacuje się, że w 2010 r. udział Europy spadnie do 21%, a Ameryki Północnej – do 18%. Jednocześnie udział Azji wzrośnie do 40%, a Ameryki Południowej – do 15%. Duży wzrost produkcji w Azji będzie wynikiem wzrostu spożycia piwa w Chinach. Jęczmień browarny w 95% zużywany jest do produkcji piwa. Do produkcji whisky zużywa się 3% tego ziarna, a na cele żywieniowe – 2%.

(Agra Europe 2007, nr 2263, s. M/4)
W.M.

N