Produkcja drobiu nadal opłacalna

W ostatnich latach jak grzyby po deszczu wyrastały  na terenie całej Polski nowe fermy drobiowe. Do wzrostu produkcji przyczyniło się przede wszystkim zdobycie nowych, zagranicznych rynków sprzedaży.

Produkcja drobiu w Polsce w 2016 r. osiągnęła 3,2 mln ton (2,2 mln ton mpc.), a tempo jej wzrostu wyniosło 13%. Prognozuje się, że w 2017 r. produkcja drobiu będzie nadal rosła, ale dynamika tego wzrostu będzie słabsza niż w roku 2016 i może wynieść 6–7%.

Zdaniem ekspertów do spowolnienia dynamiki wzrostu produkcji w 2017 r. przyczynią się ograniczone możliwości zwiększania eksportu oraz niska – zbliżona do wartości granicznych – opłacalność chowu drobiu rzeźnego.

– W 2016 r. za granicę sprzedano ponad 1,2 mln ton drobiu – o 19% więcej niż  roku 2015. Pod koniec 2016 r. na terenie kraju wystąpiły ogniska grypy ptaków, co skutkowało wprowadzeniem przez niektóre kraje pozaunijne ograniczeń na import asortymentu drobiowego z całego obszaru lub z niektórych regionów Polski. Ograniczenia te przyczyniły się do spowolnienia dynamiki wzrostu eksportu w 2017 r. W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2017 r. z Polski wywieziono 525 tys. ton asortymentu drobiowego, o 7% więcej niż rok wcześniej – informuje Agencja Rynku Rolnego.

Eksperci przewidują , że w całym 2017 r. tempo wzrostu eksportu wyniesie około 12%, a więc będzie wolniejsze niż w roku 2016 i 2015. Ostateczne wyniki krajowego eksportu drobiu w 2017 r. będą uzależnione m.in. od przywrócenia możliwości sprzedaży polskiego drobiu na rynki państw trzecich, które wprowadziły ograniczenia na import z Polski.

Źródło: ARR