Produkcja certyfikowanej żywności jako pomysł na przedsiębiorczość

Certyfikowana żywność – pełniąca istotną rolę w brytyjskiej czy francuskiej branży spożywczej, w naszym kraju dopiero zyskuje swoich zwolenników.

Czy warto spożywać certyfikowane produkty i czy opłaca się produkować produkty z certyfikatami?
Certyfikowane produkty, zgodne z rygorystycznymi normami unijnymi cieszą się wielkim zaufaniem konsumentów z całej UE. Są gwarancją nie tylko wysokiej, powtarzalnej jakości, ale także wybitnych walorów smakowych. Za każdym ze znaków bowiem kryje się wieloetapowa kontrola jednostek nadzorujących, które wychwytują nawet najmniejsze odstępstwo od założonych, unijnych norm.  
Certyfikaty na rodzimym rynku
Mimo, iż w całej UE certyfikowane produkty cieszą się wielką popularnością i zaufaniem, w Polsce ten segment rynku wciąż się rozwija. Powodem mniejszego zaufania konsumentów jest między innymi nieświadomość konsumentów nt. walorów kulinarnych i smakowych produktów, jednak tendencja ta w ostatnich latach ulega znacznej poprawie, między innymi dzięki licznym kampaniom informacyjnym.
Czego oczekuje konsument?
W świecie globalizacji, kiedy w sklepach ogólnodostępne są produkty z najdalszego zakątka świata, konsumenci wykazują się coraz większa odwagą kulinarną w próbowaniu nowości. Coraz większą wagę przywiązujemy nie tylko do tego co jemy, ale także do jakości spożywanych posiłków. Certyfikaty żywności to przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa pochodzenia produktu i jego identyfikowalność.
Szanse rozwoju produktów certyfikowanych
Rynek produktów certyfikowanych w Polsce wciąż się rozwija, co daje niezliczone możliwości producentom. Nieistotnym jest czy produkuje mięso drobiowe, wieprzowe, czy wołowe – unijne certyfikaty jakości żywności są otwarte na wszystkich producentów – bez względu na ich wielkość. Warunkiem jaki muszą jednak spełnić przystępując do systemu certyfikacji, jest przejście dość rygorystycznych kontroli, sprawdzających wdrożenie obowiązujących w danym systemie standardów.

AT za QMP