Produkcja biopaliw szansą dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej dostarczają i zużywają około 20% ziarna produkowanego we Wspólnocie. N


Produkcja ta będzie rosła, ponieważ istnieją duże możliwości wzrostu plonów. W 2005 r. plony w tych krajach stanowiły tylko 78% plonów uzyskiwanych średnio w Unii. Podobnie jest z uprawą roślin oleistych, obecnie plony tych roślin stanowią 50-60% średnich plonów w Unii. Oczekiwane nadwyżki produkcji będą mogły zostać zużyte do produkcji biopaliw. W 2006 r. produkcja biopaliw w Europie zwiększyła się o 71% i wyniosła 1,6 mld litrów. Ocenia się, że będzie ona dalej rosła i w 2020 r. osiągnie 16-18 mld litrów. W tym czasie udział biopaliw w paliwach ogółem osiągnie 10% (19 mld l).

(Agra Europe 2007, nr 2255, s. M/4)
W.M.

N