Producenci drobiu nie powinni być wykluczeni z PROW 2014 – 2020

0
442

Samorząd rolniczy postuluje do ministra rolnictwa o umożliwienie gospodarstwom drobiowym korzystania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Obecnie producenci rolni utrzymujący drób prowadzą gospodarstwa jako dział specjalny produkcji rolnej i są wykluczeni z możliwości korzystania z działań takich jak Modernizacja gospodarstw rolnych czy Tworzenie grup producentów i organizacji producentów.

Zdaniem samorządu rolniczego, pominięcie branży drobiarskiej w PROW 2014 – 2020 znacznie ogranicza ich możliwości inwestowania w nowoczesny sprzęt i urządzenia, co może spowodować w przyszłości problemy z konkurencyjnością produkcji polskiej branży drobiarskiej.

Źródło: KRIR