Producenci drobiu muszą się dostosować do nowych unijnych wymagań ochrony środowiska

Pod koniec lutego br. pojawiły się nowe unijne wytyczne dotyczące ochrony środowiska. Polskie fermy drobiu i producenci świń również muszą się do nich dostosować. Mają na to czas do 20 sierpnia br.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz wyjaśnia, że procedura dostosowania do nowych wymagań ochrony środowiska w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu wynika z opublikowanej w dniu 21 lutego 2017 r. decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej ustanawiającej konkluzje dotyczące  najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń. Dokument ten nazywany jest powszechnie Konkluzjami BAT. Nowe wymagania Konkluzji BAT odnoszą się do dużych producentów drobiu objętych tzw. pozwoleniami zintegrowanymi, czyli posiadającymi powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu oraz dużych producentów świń (2 000 tuczników pow. 30 kg lub 750 macior).

Publikacja Konkluzji BAT rozpoczyna proces weryfikacji obowiązujących pozwoleń zintegrowanych – czas na ich analizę przez właściwy organ upływa 20 sierpnia 2017 r., a ostateczny termin na dostosowanie instalacji do wymagań określonych w Konkluzjach  BAT mija 20 lutego 2021 r.

Dokumenty BAT wskazują najlepsze dostępne techniki ograniczania lub eliminowania emisji amoniaku, czy azotu z gospodarstwa do środowiska, a szczególnie istotna jest zgodność z konkluzjami BAT w zakresie granicznych wielkości emisyjnych dla amoniaku w chowie kur niosek i brojlerów oraz monitorowanie emisji, między innymi, azotu, amoniaku i zapachów.

W ostatecznej wersji konkluzji BAT zmieniono podejście do uregulowania prawnej kwestii emisji zapachów z ferm drobiu na poziomie europejskim. Zamiast ustalania granicznych wielkości emisyjnych dla „odorów”, Konkluzje BAT zobowiązują prowadzącego fermę do opracowania, wdrożenia i regularnego poddawania przeglądowi planu zarządzania zapachami. Obowiązek wdrożenia tego planu i okresowego monitorowania odorów będzie konieczny tylko w przypadku instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie „wrażliwych receptorów” – budynki mieszkalne, szkoły, szpitale, placówki opiekuńcze.

źródło: KIPDiP