Producenci chmielu w Ministerstwie Rolnictwa

O procedurach certyfikacji chmielu, ewentualnym wprowadzeniu obowiązkowych stosunków umownych oraz płatnościach związanych z produkcją, które będą stosowane od 2015 r. rozmawiał w poniedziałek 30 czerwca w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami producentów chmielu i jego przetwórcami minister Marek Sawicki.

Szef resortu poinformował obecnych o różnych formach wsparcia, które są przeznaczone dla grup i organizacji producentów chmielu w ramach II filara, a także o ubezpieczeniach od ryzyka.
Uczestnicy spotkania szczególną uwagę poświęcili możliwości wprowadzenia obowiązkowego stosowania wieloletnich pisemnych umów na dostawy chmielu, jak również podkreślili konieczność zmniejszenia obciążeń administracyjnych w ramach certyfikacji chmielu.

Ustalono, że do dnia 11 lipca br. przekazane zostaną do ministerstwa pisemne opinie nt. wprowadzenia obowiązkowych umów na dostawy chmielu oraz wyboru wariantu systemu płatności bezpośrednich na lata 2015 – 2020.

Źródło: MRiRW