Priorytety nowego przewodniczącego Cogeca

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w2020 roku i zbliżające się negocjacje handlowe oraz usprawnienie polityk UE, które mają bezpośredni wpływ na spółdzielnie rolnicze w Unii Europejskiej to najważniejsze priorytety Thomasa Magnussona, wybranego 3 grudnia 2015 roku nowego przewodniczącego Cogeca.

– Kluczowym priorytetem w czasie mojej trzyletniej kadencji będzie poprawa polityk unijnych, które wpływają bezpośredni na europejskie spółdzielnie rolnicze. Zapewnienie rentowności i konkurencyjności jest kluczem do sukcesu spółdzielni. Musimy zintensyfikować badania i innowacje oraz oddziaływać pozytywnie na biogospodarkę. Poza tym musimy zwalczać nieuczciwe praktyki prowadzące do nadużyć w łańcuchu żywnościowym, aby był on bardziej zrównoważony i sprawiedliwy. Ponadto, musimy aktywnie uczestniczyć w reformie WPR 2020 i zachęcać do rozwoju spółdzielni rolniczych, jako że stanowią one ważne narzędzie do poprawy pozycji rolników na rynku. Niestabilność cen nasila się na rynkach rolnych stąd potrzeba nam dobrych narzędzi, które pomogą rolnikom w zarządzaniu ryzykiem. Ważne będzie także poszerzenie naszych możliwości handlowych i znalezienie nowych rynków zbytu dla naszych produktów, a także zapewnienie, równowagi w rozmowach handlowych – mówi Thomas Magnusson .
 
Kolejnym priorytetem jak zaznaczył oowy przewodniczący Cogeca  jest dalszy rozwój europejskiej spółdzielczej sieci biznesowej oraz podwyższenie świadomości instytucji europejskich w zakresie zysku spółdzielni oraz ich znaczącego wkładu we wzrost gospodarczy.

Thomas Magnusson jest przedstawicielem Federacji Szwedzkich Rolników. Prowadzi w Szwecji gospodarstwo mleczarskie o charakterze mieszanym, zajmuje się także leśnictwem. W jego pracy wspierać go będzie sześciu wiceprzewodniczących: Maria Antonia Figueirdo z Confagri(Portugalia), Martin Pycha z Czeskiego Stowarzyszenia Rolników,  Thomas Memmert z Niemieckiego Stowarzyszenia Spółdzielni (DRV) oraz  Vasileios Parolas ze Stowarzyszenia Greckich Spółdzielni Paseges.