Priorytetowe kierunki działalności ODR

Od 20 sierpnia 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) podlega  Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obecnie wszystkie  wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego  rozpoczęły pracę nad opracowaniem rocznego programu działalności na 2017 r. W celu zapewnienia spójności zadań realizowanych przez poszczególne ODR-y z najważniejszymi celami polityki resortu rolnictwa  wskazane jest określeniem wytycznych do tych programów.

Proponuje się, aby w programach działalności za najważniejsze zadania uznać : upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, z uwzględnieniem bioasekuracji, doradztwo i upowszechnianie wiedzy na temat systemów wsparcia bezpośredniego na lata 2015-2020, w tym zmian wprowadzonych ze skutkiem od 2017 r., wsparcie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, promowanie działań prośrodowiskowych i przeciwdziałających zmianom klimatycznym. Ponadto działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i pozarolniczych funkcji wsi, działania na rzecz bezpieczeństwa żywności i upowszechnianie  innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – informuje resort rolnictwa.

Źródło: MRiRW