Prezydent powołał Radę ds. rolnictwa

Jan Krzysztof Ardanowski (na foto), doradca prezydenta ds. rolnictwa, został przewodniczącym powołanej wczoraj przez Lecha Kaczyńskiego Rady ds. Wsi i Rolnictwa. W skład nowego organu weszło 16 przedstawicieli świata nauki, związków zawodowych, samorząd terytorialnego i organizacji rolniczych. Rada ma być dla Prezydenta ciałem doradczym i opiniotwórczym w sprawach rolnictwa. N

Głównym zadaniem powołanej Rady będzie analizowanie i ocenianie aktów prawnych dotyczących rolnictwa. J.K. Ardanowski zapowiadał, że jej prace będą się również skupiały nad stworzeniem akceptowanej przez wszystkie siły polityczne wspólnej strategii rozwoju wsi.

W skład Rady weszli przedstawiciele różnych instytucji i organizacji związanych z rolnictwem. Samorząd rolniczy będzie reprezentował Robert Jakubiec, członek zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, a NSZZ “Solidarność” Rolników Indywidulanych, jego przewodniczący senator Jerzy Chróścikowski. Jest także Adam Jarubas, marszałek woj. świętokrzyskiego, o którego nominacji mówiło się już od samego początku. Miejsce w Radzie znalazło się również dla Związku Gmin Wiejskich, który będzie reprezentował Jerzy Zająkała. Swojego przedstawiciela w osobie dr Aliny Kozińskiej-Bałdygi ma również Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

W skład nowego organu weszli również naukowcy z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Rada zainauguruje pracę podczas szczytu rolniczego, który odbędzie się pod koniec kwietnia w Pałacu Prezydenckim.

MS/Wrp.pl
foto: Kanecelaria Prezydenta