Prezydent podpisał ustawę o płatnościach bezpośrednich

Nowa ustawa ma zapewnić utrzymanie pracy rolnikom. Określa ona realizację systemu płatności bezpośrednich w naszym kraju.

Prezydent RP, Bronisław Komorowski podpisał ustawę o płatnościach bezpośrednich. Będą one wypłacane w ramach jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw, płatności związanych do zwierząt, płatności dla małych gospodarstw i płatności niezwiązanej do tytoniu. Wsparcie to jest przeznaczone tylko dla aktywnych zawodowo rolników

Nowa ustawa ma pozwolić utrzymać miejsca pracy w rolnictwie (a pośrednio w otoczeniu gospodarczym rolnictwa – w szczególności w przemyśle produkcyjnym wytwarzającym środki do produkcji rolnej i przemyśle przetwórczym). Zasadniczym problemem rozwiązywanym ustawą jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia rolników poprzez wdrożenie na poziomie krajowym zreformowanego systemu płatności bezpośrednich.

Wprowadzenie przedkładanych regulacji prawnych wynika z konieczności wdrożenia reformy systemu wsparcia bezpośredniego dla rolników w Polsce.

Oczekiwany efekt wprowadzanej ustawy to wykonanie na poziomie krajowym rozporządzenia nr 1307/2013 ustanawiającego – zreformowany – system wsparcia bezpośredniego, w szczególności nadanie kompetencji odpowiednim organom oraz wybór opcji wdrożeniowych w obszarach pozostających w gestii państwa członkowskiego.

Renata Struzik, źródło: KRIR