fbpx

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o grupach producentów rolnych 

Prezydent RP Andrzej Duda 14 sierpnia podpisał ustawę  z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja doprecyzowuje obowiązujące przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych. Zmniejsza z 80% do 70% obowiązkowy poziom wielkości produktów wytworzonych przez członka grupy producentów rolnych lub grupy produktów, jaka musi zostać sprzedana do grupy. Zobowiązuje do tego co najmniej 90% (dotychczas 100%) producentów zrzeszonych w grupie.

Samasz loteria - baner

Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie miał 90 dni na wydanie decyzji o uznaniu grupy, zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup.

Nowela wydłuża również do 60 dni przed zakończeniem danego roku działalności grupy producentów termin na złożenie przez nią wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym.

Zmiany dotyczą:

1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (ustawy z dnia 15 września 2000 r.) – ma na celu doprecyzowanie obowiązujących przepisów dotyczących tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych;

2) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (ustawy z dnia 11 marca 2004 r.) – ma na celu określenie ram prawnych pozwalających członkom organizacji producentów na zachowanie demokratycznej kontroli nad jej działalnością;

3) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.) – ma na celu określenie ram prawnych pozwalających członkom organizacji producentów na rynku mleka i przetworów mlecznych na zachowanie właściwej kontroli nad jej działalnością oraz rozstrzygnięcie, że postanowienia dotyczące okresu wypowiedzenia członkostwa w organizacji mają być określone w statucie, umowie lub innym akcie założycielskim organizacji producentów;

4) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.) – ma na celu wprowadzenie trybu zawieszenia postępowania w sprawie wypłaty pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014–2020, w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia uznania grupie producentów rolnych lub organizacji producentów, do czasu rozstrzygnięcia tego postępowania i wyeliminowanie konieczności wypłaty środków beneficjentowi, który nie spełnia warunków otrzymania tego wsparcia;

5) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (ustawy z dnia 11 września 2015 r.) – ma na celu dostosowanie obowiązujących regulacji do aktualnego stanu prawnego dotyczącego uznawania oraz sprawowania nadzoru nad grupami producentów rolnych oraz obowiązujących przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie właściwości organów w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

SDF baner ciągnik
Amistrar Syngenta baner
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.