Prezydent podpisał…

Prezydent Andrzej Duda 22 czerwca podpisał ustawę z 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o wyścigach konnych. Celem nowelizacji jest zmiana organizacji Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz trybu powoływania i odwoływania Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Teraz zgodnie z nowymi przepisami Rada ma składać się z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Kadencja Rady ma trwać 4 lata.
 
Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych również będzie powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, nie będzie to już stanowisko kadencyjne.