Prezydent podpisał …

Prezydent RP Andrzej Duda 21 grudnia 2015 roku podpisał nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Celem nowych przepisów, które wchodzą w życie z końcem 2015 roku jest przesunięcie terminu obowiązywania ustawy z dnia 1 stycznia 2016 r. na dzień 1 maja 2016 r.

Jak podkreśla Kancelaria Prezydenta RP wydłużenie wejścia w życie powołanej ustawy podyktowane jest z jednej strony lepszym przygotowaniem się Agencji Nieruchomości Rolnych do wykonywania licznych nowych zadań nałożonych na nią powołaną ustawą, z drugiej strony zainicjowanymi pracami nad zmianą niektórych regulacji w niej przewidzianych. 
 
Obi oba