Prezydent podpisał…

Prezydent RP Andrzej Duda 19. października podpisał ustawę z dnia 25. września o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Ustawa ma na celu rozstrzygniecie, który organ pełni rolę wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym wobec należności i opłat z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych.  Dotychczas na podstawie obowiązujących przepisów w kilku województwach uznano, że wierzycielem jest marszałek województwa, a w innych, że wierzycielami są starostowie. Teraz uchwalona prze Sejm a podpisana przez prezydenta RP nowelizacja ustawy przesądzą jednoznacznie, że marszałkowie województw są nie tylko organami egzekucyjnymi uprawnionymi do ściągania należności związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych, ale także wierzycielami w tych sprawach.