Prezes Top Farms na czele Spearhead International

Prezes Top Farms Tomasz Zdziebkowski obejmuje stery w Spearhead International – międzynarodowym przedsiębiorstwie rolno-spożywczym.

W październiku br. Tomasz Zdziebkowski, dotychczasowy prezes zarządu poznańskiego Top Farms objął stanowisko prezesa zarządu w wiodącym europejskim przedsiębiorstwie rolno-spożywczym Spearhead International Limited. Firma obecna jest w pięciu krajach i działa na powierzchni przekraczającej 80 000 hektarów ziemi rolnej. Wciąż będzie on również piastował stanowisko prezesa Grupy Top Farms.

Tomasz Zdziebkowski współtworzył Spearhead od jego powstania w 1995 roku. Odegrał znaczącą rolę w rozwoju spółki jako dyrektor operacyjny w Europie Środkowej oraz prezes zarządu Grupy Top Farms w Polsce. Pod jego kierownictwem dokonano znaczących przejęć w sektorze nasiennictwa (Rolimpex SA) oraz przetwórstwa spożywczego (ZPOW Ziębice, Masfrost), a Grupa Spearhead stała się wiodącym producentem rolnym w Europie Środkowej.

Spearhead International to unikalny przykład powiązania pasji i zaangażowania zespołu – mówi Tomasz Zdziebkowski. – Pomimo niskich cen produktów rolnych, unikalna skala działalności, międzynarodowe doświadczenie oraz dywersyfikacja działalności dają pozytywne perspektywy rozwoju Grupy w nadchodzących latach – podkreśla.

Zakładając w 1995 roku Top Farms w Poznaniu, Tomasz Zdziebkowski zaczynał od dzierżawy gruntów rolnych w Siedlisku koło Nowej Soli. Obecnie Grupa Top Farms jest wiodącym producentem zdrowej żywności oraz surowców i produktów dla przetwórstwa rolno–spożywczego. Jest również liderem w produkcji materiału siewnego zbóż i traw, a także hodowli bydła mlecznego. Działa na obszarze ponad 30 000 hektarów na terenie 6 województw (wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko–mazurskiego, pomorskiego, opolskiego i dolnośląskiego).

Spearhead International Ltd jest wiodącym zintegrowanym przedsiębiorstwem rolno-spożywczym w Europie. Główna siedziba spółki znajduje się w Wielkiej Brytanii. Firma działa na powierzchni ponad 80 000 hektarów ziemi rolnej obejmujących tereny Wielkiej Brytanii, Polski, Czech, Słowacji i Rumunii. Zatrudnia około 2000 osób. Ponadto Grupa zajmuje się produkcją i dystrybucją nasion oraz przetwórstwem spożywczym a także integracją dostaw dla klientów i energią odnawialna.

Źródło: Spearhead International Ltd