Prezes KSC odwołany

0
1823

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 14 lipca odwołała ze składu zarządu KSC prezesa Henryka Wnorowskiego. Dopóki nie zostanie powołany nowy szef Polskiego Cukru, funkcję tę będzie sprawował Zdzisław Salus, sekretarz Rady Nadzorczej.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w sierpniu 2002 roku i jest obecnie największym w Polsce i ósmym, co do wielkości, producentem cukru buraczanego w Europie. Pod względem przychodów ze sprzedaży i kapitału spółka mieści się w pierwszej setce największych firm w Polsce. Od 30 września 2003 roku KSC S.A. działa jako jednolity ogólnopolski koncern, w którego skład wchodzi siedem oddziałów produkujących cukier. Zlokalizowane na terenie pięciu województw przerabiają rocznie około 5 milionów ton buraków uprawianych na areale ponad 77 tysięcy hektarów i dostarczanych przez około 16 tysięcy plantatorów.

Aktualny zarząd spółki:

  • Zdzisław Salus  – Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu KSC S.A.
  • Artur Duda                – Członek Zarządu KSC S.A.
  • Andrzej Jaworski       – Członek Zarządu KSC S.A.
  • Piotr Petera               – Członek Zarządu KSC S.A.
  • Janusz Stachowiak    – Członek Zarządu KSC S.A.

Źródło: KSC