Prezes GASPOLU w zarządzie AEGPL

Sylwester Śmigiel, Prezes Zarządu GASPOL SA i Przewodniczący Polskiej Organizacji Gazu Płynnego POGP został wybrany na członka Zarządu Europejskiej Organizacji Gazu Płynnego AEGPL. Po raz pierwszy w historii we władzach AEGPL pojawił się reprezentant z Europy Środkowo-Wschodniej.

To dla mnie zaszczyt i prawdziwe wyróżnienie. Wybór polskiego przedstawiciela do zarządu AEGPL zbiega się w czasie z polską prezydencją. To wielkie wyzwanie ale wierzę, że pozwoli nam uzyskać efekt synergii w promowaniu zalet LPG jako paliwa niskoemisyjnego, wydajnego i bezpiecznego. LPG zasługuje na swoje istotne miejsce w Polityce Energetycznej całej UE – mówi Sylwester Śmigiel.

Ten wybór to wyraz uznania i zaufania, zarówno personalnie dla Sylwestra Śmigla jak i dla reprezentowanej przez niego Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP). Dla polskiej branży LPG to szansa na jeszcze większe zaangażowanie w europejskie struktury i realny wpływ na jej dalsze kierunki rozwoju. Wiążemy z tym wyborem ogromne nadzieje, tym bardziej, że właśnie rozpoczęło się przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej – powiedział Andrzej Olechowski, dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.

Zarząd Europejskiej Organizacji Gazu Płynnego (The Steering Committee) składa się z pięciu osób – przedstawicieli narodowych organizacji, które przynależą do AEGPL. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Zarząd AEGPL jest odpowiedzialny m.in. za pracę Organizacji, kształtowanie strategii jej dalszego rozwoju oraz zarządzanie budżetem.

Informacje o Gaspolu

GASPOL SA jest największym dystrybutorem gazu płynnego (LPG) w Polsce i dostawcą innowacyjnych rozwiązań energetycznych. Dostarczając najwyższej jakości autogaz, gaz w butlach i do zbiorników, GASPOL zaopatruje w energię miliony Polaków oraz wszystkie sektory gospodarki: rolnictwo, przemysł, usługi. GASPOL jest ekspertem efektywności energetycznej opartej o nowoczesne urządzenia, pompy ciepła, procesy kogeneracji oraz solarne systemy hybrydowe współdziałające z LPG.

GASPOL istnieje od 1991 roku. Dysponuje 2 terminalami przeładunkowymi – morskim w Gdańsku i kolejowym w Małaszewiczach – oraz 7 rozlewniami gazu płynnego. Oferta GASPOLU dostępna jest w całej Polsce dzięki 300 autoryzowanym dystrybutorom i 20000 punktom sprzedaży detalicznej. Firma posiada własny sklep internetowy z szeroką gamą produktów zasilanych gazem płynnym: grille gazowe, parasole grzewcze i wiele innych.

GASPOL podejmuje liczne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz zmniejszenia wpływu efektu cieplarnianego na środowisko naturalne. Flagowym przedsięwzięciem firmy jest Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) o zasięgu paneuropejskim.

Udziałowcem GASPOLU jest SHV Energy – światowy lider na rynku LPG (Liquified Petroleum Gas) z siedzibą w Utrechcie (Holandia).