Premier Ewa Kopacz w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

Premier Ewa Kopacz oraz wiceminister rolnictwa, Zofia Szalczyk odwiedziły Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Powód? Dyskusja nt. nowych programów wieloletnich finansowania działania państwowych instytutów badawczych.

W poniedziałek, 13. lipca br. premier Ewa Kopacz odwiedziła Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Na miejscu była również podsekretarz stanu Zofia Szalczyk.

Pierwsza z nich dotyczy ustanowienia programu wieloletniego na lata 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego” wykonywanego przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Druga z kolei projektu program wieloletniego na lata 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” wykonywanego przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

Ministerstwo rolnictwa na te programy ma zamiar wyłożyć z budżetu ok. 143,1 mln zł. (58 mln zł + 85,1 mln zł.). Jak podkreśla resort, jest to szczególnie istotne, ponieważ postęp w polskim rolnictwie w dużej mierze jest dyktowany właśnie licznymi innowacjami, które państwowe instytuty badawcze wypracowują, prowadząc liczne badania i doświadczenia.

Do takich instytutów należą właśnie, m.in. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie.

Skierniewicki Instytut Ogrodnictwa zapewnia transfer najnowszych wyników badań dla sektora ogrodniczego. Posiada on w swoim dorobku wiele nowatorskich w skali światowej rozwiązań, które w bardzo dużym stopniu przyczyniły się do rozwoju polskiego ogrodnictwa.

Wyniki programów udostępnia się szerokiej praktyce rolniczej, ogrodniczej i działkowcom poprzez dostarczanie materiału hodowlanego, projektów technologii, instrukcji wdrożeniowych, publikacji popularno-naukowych i naukowych, szkoleń i praktyk.

Jakie zmiany szykują się w nowym programie wieloletnim i czego będzie on dotyczył?

W obszarze ogrodnictwa:

  • wspieranie bezpieczeństwa żywnościowego oraz wysokojakościowej produkcji owoców i warzyw (dostępność owoców i warzyw o najwyższej jakości odżywczej, wdrażanie bezpiecznych dla ludzi metod produkcji obejmujących zalecenia ochrony roślin, nawożenia i nawadniania, ograniczanie zanieczyszczeń płodów rolnych, identyfikacja i przeciwdziałanie nowym zagrożeniom),
  • wspieranie eksportu owoców, warzyw i roślin ozdobnych (testowanie nowych technologii przechowywania i przetwórstwa, analizy rynków, wsparcie eksperckie przy otwieraniu nowych rynków zbytu),
  • zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych i przedsiębiorstw działających w tej branży – poprzez ścisłe powiązanie nauki z praktyką,
  • hodowlę nowych odmian oraz wytwarzanie elitarnego materiału szkółkarskiego wolnego od patogenów (istotne z punktu widzenia eksportu i produktywności roślin),
  • ochronę środowiska (bezpieczne techniki stosowania agrochemikaliów, gospodarowanie wodą w rolnictwie, zagospodarowanie odpadów, ograniczenie presji rolnictwa na środowisko, zachowanie bioróżnorodności, ochrona owadów zapylających),
  • wspieranie rozwoju pszczelarstwa.

W obszarze rolnictwa i zasobów genowych:

  • wdrażanie postępu biologicznego jako jednej z najistotniejszych sił napędowych rozwoju rolnictwa (opracowanie nowych technik hodowlanych i molekularnych, przygotowanie materiałów wyjściowych do tworzenia nowych odmian dostosowanych do polskich agroekosystemów),
  • poszerzanie zasobów w banku genów (gromadzone będą cenne roślinne zasoby genowe na użytek prac hodowlanych i naukowych, wypełnienie zobowiązań międzynarodowych wynikających z Międzynarodowego Traktatu o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa),
  • wsparcie realizacji polityki rządu w zakresie GMO (analizy laboratoryjne obecności GMO, badania na rzecz zachowania czystości produkcji, uwalniania do środowiska, bezpieczeństwa żywności).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności