Premie dla młodych rolników ze zmianami

Ministerstwo rolnictwa szykuje zmiany w przepisach dotyczących naboru wniosków o wsparcie dla młodych rolników.

W ubiegły tygodniu Krajowa Rada Izba Rolniczych złożyła wniosek w ministerstwie rolnictwa w sprawie wykluczających kryteriów przyznania "Premii dla młodych rolników". Resort przychylił się do wniosku i w dniu 10. sierpnia 2015 r., przedstawił do opinii projekt nowego rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie rozwiązań przejściowych dla pierwszego, planowanego w roku 2015, naboru wniosków o przyznanie wsparcia młodym rolnikom, jak również wprowadzenie kilku zmian technicznych i doprecyzowujących przepisy obowiązującego rozporządzenia. Proponowane rozwiązania przejściowe dotyczące pierwszego naboru są wynikiem uwzględnienia postulatów rolników, izb rolniczych oraz organizacji społecznych. Na czym zmiany będą polegać?
Nowe rozporządzenie umożliwi przyznanie pomocy również osobom, które rozpoczęły prowadzenie gospodarstwa jako kierujący w okresie poprzedzającym wejście w życie rozporządzenia ministra rolnictwa z 13. lipca 2015 r., lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach tego instrumentu wsparcia i spełniają pozostałe warunki przyznania pomocy.

Renata Struzik, źródło: KRIR