Prawo rolne i system ochrony bezpieczeństwa żywności

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął rekrutację na studia podyplomowe pod nazwą “Europejskie i polskie prawo rolne oraz system ochrony bezpieczeństwa żywności”, które rozpoczynają się w semestrze zimowym 2015/2016.

Jak udało się nam dowiedzieć studia te w pierwszej kolejności – do osób wskazanych lub delegowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub instytucje związane z rolnictwem i obszarami wiejskimi.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów, tak uniwersyteckich, jak i innych wyższych uczelni, zainteresowani tematyką studiów legitymujący się tytułem licencjata, magistra lub równorzędnym. Nauka trwa dwa semestry, 180 godzin dydaktycznych plus 1 godzina dydaktyczna wykładu inauguracyjnego (w tym 116 godzin dydaktycznych wykładów, 20 godziny dydaktycznych warsztatów, 44 godziny dydaktyczne seminariów i 1 godzina dydaktyczna wykład inauguracyjny – 1 godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom).·Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym dwudniowym (sobota-niedziela) w odstępach dwutygodniowych.

W ocenie resortu rolnictwa zdobyte umiejętności i kompetencje podczas studiów mogą być przydatne dla osób pracujących w jednostkach organizacyjnych resortu rolnictwa.