Prawo nie działa wstecz. Również w nowej ustawie o obrocie ziemią rolną.

Już wkrótce ma wejść w życie nowelizacja przepisów o obrocie nieruchomościami rolnymi. Ważna jest jednak informacja, że osoby, które przed jej wejściem w życie rozpoczęły lub rozpoczną transakcję sprzedaży/kupna, będą mogły dokończyć ją jeszcze na starych zasadach.

Zmiana ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw ma wejść w życie wraz z początkiem maja 2016 roku. W projekcie przewidziano kilka bardzo istotnych zmian. Po konsultacjach społecznych , które niedawno się zakończyły, wprowadzono zmianę związaną z okresem przejściowym. 
 
Tym okresem przejściowym, ma być reguła, według której do transakcji, które zostały rozpoczęte przed 1. maja, będą stosowane dotychczasowe przepisy (wedle zasady „prawo nie działa wstecz”).
 
– Moim zdaniem dotyczy to zarówno państwowej, jak i prywatnej ziemi – w wypowiedzi dla Rzeczpospolitej mówi adwokat Maciej Obrębski, specjalizujący się w takich transakcjach. "Oznacza to np., że gdy osoba sprzedająca prywatny grunt rolny podpisze przedwstępną umowę sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, to transakcję sfinalizuje na starych zasadach" – wyjaśnia gazeta.
 
Według nowej ustawy, ziemię rolną będą mogli kupować tylko rolnicy indywidualni. Wyjątkiem mają być osoby bliskie sprzedającego lub w przypadku, gdy prezes ANR wyda zgodę na sprzedaż takiej nieruchomości innym podmiotom.
 
– Nie wiem do końca, jak będzie wyglądało stosowanie przepisu przejściowego wobec ziemi państwowej – mówi mec. Obrębski. – Uregulowanie to nie precyzuje, czy już np. sama publikacja przez ANR w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia wystarczy – zastanawia się. – Dużo będzie zależało od interpretacji przepisów stosowanej przez samą ANR. Poza tym, obecnie obowiązuje pięcioletnie memorandum zakazujące sprzedaży ziemi państwowej – dodaje mecenas.
 
Renata Struzik, źródło: Rzeczpospolita