Prawo Łowieckie według Klubu Kukiz 15

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zagrożeniu ASF oraz kłopotom rolników związanym ze szkodami łowieckimi, Klub Poselski Kukiz 15 przygotował projekt ustawy – Prawo Łowieckie.

– Dotarły do nas oczekiwania społeczne związane z dwoma wyzwaniami dla obszarów wiejskich. Po pierwsze, od kilkudziesięciu lat właściciele gruntów rolnych ponoszą główny ciężar niewłaściwej gospodarki zwierzyną, która formalnie należy do Skarbu Państwa. Ponadto, mamy poważne problemy z handlem wieprzowiną. Obecnie to zmora północno-wschodniej Polski. Według badań ekspertów, skuteczną metodą na rozwiązanie problemu choroby zakaźnej jest redukcja stanu dzika do poziomu 1 sztuki na km² –– mówi Norbert Kaczmarczy, członek Prezydium Klubu Parlamentarnego Kukiz 15. 
 
Proponowane przez Klub Poselski Kukiz 15 rozwiązania prawne zakładają partycypację Skarbu Państwa w finansowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz odpowiedzialność subsydiarną Polskiego Związku Łowieckiego. Zdaniem posłów z Klubu Kukiz 15 nowelizacja ta pozwalałaby również na podjęcie skutecznych działań w przypadku prowadzenia niewłaściwej gospodarki łowieckiej w celu skutecznej walki z chorobami zakaźnymi niebezpiecznymi dla polskiego rolnictwa.  W tym przypadku, jak zaznaczają przedstawiciele Klubu Kukiz 15, kluczową rolę odgrywałby Powiatowy Lekarz Weterynarii. 
 
– Zgłaszane nam są kolejne wyzwania: radykalny wzrost populacji łosia w poszczególnych gminach oraz uregulowanie styku interesu właściciela i wykonywania prawa polowania. Wciąż nie wykonano orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku. Od wielu lat partie polityczne, widząc niezadowolenie społeczne, ignorują ten problem. Uważamy za możliwe pogodzenie interesów wszystkich stron. Zachęcamy zainteresowanych do debaty oraz przesyłania swoich wniosków – dodaje poseł Jarosław Sachajko ( Kukiz 15), przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa. 
 
Obi oba