Prawie wszystkie płatności bezpośrednie trafiły do rolników

Przez ponad sześć miesięcy ARiMR wypłaciła wszystkim uprawnionym rolnikom ponad 9,91 mld zł z tytułu płatności bezpośrednich i dopłat ONW. Do 19 czerwca br. rozpatrzono 1,416 mln wniosków o przyznanie płatności (99,86%). Płatności obszarowe za 2008 rok w kwocie ponad 8,55 mld zł trafiły na konta 1,403 mln rolników (98,74%), a w ramach ONW wypłacono 750 tys. rolników (z 756 tys. ubiegających się) kwotę 1,35 mld zł.

Płatność cukrowa została przekazana niemal wszystkim ubiegającym się w 2008 roku. Na konta bankowe ponad 61 tys. rolników Agencja przekazała ponad 490,4 mln zł z całkowitej kwoty przeznaczonej na te płatności, która wynosi około 498,2 mln zł.
Rozpatrzone zostały też prawie wszystkie wnioski (99,64%) dotyczące dopłat do pomidorów, a płatność z tego tytułu otrzymało 1926 rolników. Na ich konta bankowe ARiMR przekazała ponad 22,47 mln zł (całkowita kwota to 22,8 mln zł). Z tytułu dopłat do uprawy truskawek i malin na cele przemysłowe limit środków przewidzianych na takie dopłaty za 2008 r. wynosi nieco ponad 65 mln zł. Do tej pory Agencja rozpatrzyła 99,7% wszystkich złożonych wniosków oraz przelała na konta bankowe ponad 32,5 tys. rolników (96,8% uprawnionych) ponad 42 mln zł z tytułu.