Prawie 150 mld zł we wnioskach do UE

Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od początku uruchomienia unijnych programów na lata 2007 – 2013 do 5 lipca 2009 r. złożono ponad 71 tys. poprawnych pod względem formalnym wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 149,7 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 14,5 tys. umów na kwotę dofinansowania w części UE prawie 31,4 mld zł, co stanowi 10,7 proc. alokacji na lata 2007-2013. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła ponad 5,6 mld zł, a w części dofinansowania UE prawie 4,6 mld zł.