Praktyki studenckie w PIORiN

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 30 maja podpisał porozumienie o współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które daje studentom  Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, na kierunku ochrona zdrowa roślin i możliwość odbywania praktyk zawodowych w jednostkach organizacyjnych PIORiN.

– Studenci, którzy swoje praktyki rozpoczną już czerwcu br., będą mogli zapoznać się ze specyfiką pracy Inspekcji, jej zadaniami, celami oraz rolą pełnioną w łańcuchu zapewnienia bezpiecznej żywności w Polsce. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która swoją działalnością kontynuuje wieloletnią tradycję ochrony roślin w Polsce, da studentom nie tylko szansę odbycia praktyk, ale, być może również w przyszłości, możliwość interesującej pracy – informuje PIORiN.

Źródło: PIORIN