Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa: zasady negocjacji WPR po 2020 roku

Sejmowe Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Spraw Unii Europejskiej 25 stycznia przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły poselski projekt uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Robert Telus (PiS).

Projekt ma na celu zaznaczenie toczącej się na forum Unii Europejskiej debaty na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. W projekcie uchwały Sejm ma wyrazić przekonanie, że utrzymanie wspólnej unijnej polityki na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej finansowanie ze wspólnego budżetu znacząco wpłynie na skuteczne wypełnienie wspólnotowych celów publicznych związanych z produkcją żywności i wymiarem społecznym, gospodarczym i środowiskowym rolnictwa i obszarów wiejskich.

Komisje przyjęły poprawki dotyczące podkreślenia znaczenia Wspólnej Polityki Rolnej oraz konieczności utrzymania finansowania tej polityki w ramach wieloletniego budżetu UE oraz poprawki stylistyczne i redakcyjne.

Źródło: Sejm RP