Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa – Fundusz Promocji Produktów Ekologicznych

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  22 listopada rozpatrzyła informacje ministra rolnictwa na temat możliwości utworzenia i funkcjonowania Funduszu Promocji Produktów Ekologicznych, planów i możliwości włączenia produktów ekologicznych (owoców i warzyw oraz mleka) w ramach „Programu dla szkół” oraz możliwości zmian dystrybucyjnych w obowiązującym w roku szkolnym 2017/2018 „Programie dla szkół”.

Informacje przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki.

Obecnie działa 9 funduszy promocji: mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, mięsa owczego, mięsa drobiowego, ryb, owoców i warzyw oraz ziarna zbóż i przetworów zbożowych. Głównym celem utworzenia funduszu jest wspieranie marketingu, wzrostu spożycia i promowanie produktów rolno-spożywczych. Funduszami kierują komisje zarządzające – w tej chwili przedstawiciele organizacji zrzeszających przetwórców i producentów ekologicznych zasiadają w komisjach zarządzających pięciu funduszy promocji. Są to: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Ryb oraz Fundusz Promocji Owoców i Warzyw.

Minister podkreślił, że ze względu na niewielką sprzedaż i produkcję ekologiczną nie opłaca się producentom powołanie osobnego funduszu. W ocenie resortu nie ma uzasadnienia dla powołania Funduszu Promocji Produktów Ekologicznych, a nawet byłoby to niekorzystne dla rolników ekologicznych.

Minister przedstawił działania, jakie resort podejmuje dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i wzrostu podaży żywności ekologicznej na rynku.

W trakcie dyskusji zaproszeni goście i posłowie mówili m.in. o barierach w dostępie do środków promocji, a także o kondycji polskiej produkcji ekologicznej.

Celem „Programu dla szkół” jest upowszechnianie wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych. Na razie nie ma planów i możliwości włączenia produktów ekologicznych (owoców i warzyw oraz mleka) do oferty w ramach „Programu dla szkół”, ponieważ po sprawdzeniu okazało się, że nie można dostarczyć odpowiednich porcji do szkół w całym kraju. Ponadto produkty ekologiczne są droższe niż standardowe, a środków w Programie jest niewiele więcej w stosunku do poprzedniego okresu, co przy wzroście cen artykułów spożywczych w br. nie pozwala na wprowadzenie do szkół oferty ekologicznej.

Możliwości zmian dystrybucyjnych w obowiązującym w roku szkolnym 2017/2018 „Programie dla szkół” na pewno nie ma w obecnym semestrze. Szczegółowe zasady udostępniania dzieciom produktów mlecznych oraz owoców i warzyw zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 września 2017 r. Dostawcy zawarli już umowy, a termin dostarczenia umów do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa minął 20 września br. Oznacza to, że wprowadzenie zmian w rozporządzeniu mogłoby doprowadzić do niespójności z już zawartymi umowami i skutkować technicznymi komplikacjami. Resort zapewnia, że monitoruje stan wdrażania Programu i w przypadku zagrożenia efektywności jest gotów do wprowadzenia zmian.

W takcie dyskusji omówiono bariery dla pojawiania się w szkołach produktów ekologicznych czy produktów atrakcyjniejszych dla dzieci, ale o krótszym terminie ważności.

Źródło: Sejm RP