Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  28  lutego  rozpatrzyła informacje ministra rolnictwa o zadaniach zrealizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2017 r. i planowanych na 2018 działaniach zrealizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2017 r. oraz zadań planowanych na 2018 roku i  o priorytetach ministerstwa na lata 2018-2019 w aspekcie Programu Działań MRiRW na lata 2015-2019 oraz Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 (2030).

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podkreślił, że do końca marca nastąpi ocena realizacji ustawy o działach administracji rządowej w zakresie działów jemu podległych, tj. rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz innych działów wpływających na sytuację na wsi.

W ramach priorytetów MRiRW na lata 2018-2019 r. minister wyszczególnił 8 obszarów działania. Jak podkreślił priorytety wynikają z programu przestawionego na początku kadencji, a niektóre korekty wynikają ze zmiany ustawodawstwa unijnego czy decyzji Światowej Organizacji Handlu. Obecne działania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i współpracy międzynarodowej dotyczą negocjacji wieloletnich ram finansowych na lata 2021- 2027.

Źródło: Sejm RP