Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  24 maja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Projekt ma na celu zmianę rozwiązań w relacjach pomiędzy hodowcami lub organizacjami hodowców, organizacjami rolników w zakresie wykorzystania do siewu we własnym gospodarstwie materiału ze zbioru odmian chronionych. W projekcie ustawy przewidywane jest zwolnienie z obowiązku przekazywania pisemnej informacji dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru jako materiału siewnego.

Komisja odrzuciła wniosek o skierowanie projektu do podkomisji nadzwyczajnej. Komisja przyjęła poprawkę zmierzającą do uzupełnienia katalogu materiału siewnego o soję oraz poprawki o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym.

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja przystąpiła do rozpatrywania rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników.Projekt ma na celu kompleksowe uregulowanie zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni rolników i ich związków oraz stworzenia zachęt do powoływania przez rolników tego typu podmiotów poprzez m.in. wyłączenie ich z niektórych obowiązków fiskalnych.

Do szczegółowego rozpatrzenia projektu Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, której przewodniczącym został poseł Zbigniew Dolata (PiS).

Źródło: Sejm RP