fbpx
Strona głównaWiadomościZ prac Komisji Rolnictwa – wymiana pokoleniowa w polskim rolnictwie

Z prac Komisji Rolnictwa – wymiana pokoleniowa w polskim rolnictwie

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10 października wysłuchała informacji o „Unijnych programach wsparcia skierowanych do polskich młodych rolników w latach 2004-2017” oraz informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wymiany pokoleń w polskim rolnictwie na przestrzeni lat 2004-2017.

Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zaprezentował sprawozdanie specjalne ETO nr 10. W prezentacji „Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń” pokazał badanie Trybunału, dotyczące roli Unii Europejskiej we wspieraniu młodych rolników i sprzyjaniu wymianie pokoleń.

Wydatki ponoszone w Unii Europejskiej na rzecz młodych rolników wyniosły ok. 10 mld euro od 2004 r. Od 2005 r. liczba rolników w UE zmniejszyła się o prawie 4 mln, z 14,5 mln do 10,7 mln. Liczba młodych rolników (do 44 lat) spadła z 3,3 do 2,3 mln, czyli o 20%. Polska obok Austrii ma największy udział rolników liczących poniżej 35 lat – 12%. Jest jednym z niewielu krajów, gdzie nastąpiła pewna poprawa struktury wiekowej, a liczba młodych rolników do 44 lat zwiększyła się do 36%.

Odnośnie do polityki unijnej wobec młodych rolników i Wspólnej Polityki Rolnej, Janusz Wojciechowski stwierdził, że potrzebna jest większa elastyczność polityki rolnej i jej lepsze dostosowanie do warunków poszczególnych krajów. Celem unijnej pomocy dla młodych rolników jest poprawa sytuacji pokoleniowej na wsi, zatrzymanie procesu znikania gospodarstw. Konieczne jest przemyślenie w tym kierunku przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej – pomoc powinna być adresowana przede wszystkim do małych i średnich gospodarstw rodzinnych, bo przyznawanie tej pomocy wielkim gospodarstwom to rozrzutność. WPR powinna być ustalana w znacznie dłuższej perspektywie, np. 20 lat, a nie 7 lat, jak to jest obecnie.

W latach 2007-2020 UE przyznała 9,6 mld euro na rzecz młodych rolników w celu zintensyfikowania wymiany pokoleń w rolnictwie. W latach 2007-2013 unijną pomoc na rozpoczęcie działalności otrzymało prawie 200 tys. młodych rolników. Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że pomoc ta często opiera się na mało precyzyjnych założeniach, a ponadto nie określono dla niej oczekiwanych rezultatów ani oddziaływania. Podczas kontroli wydatkowania środków w Polsce nie stwierdzono nadużyć. Polska otrzymała dotychczas dla młodych rolników ok. 600 mln euro.

Źródło: Sejm RP

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.