fbpx
Strona głównaWiadomościZ prac Komisji Rolnictwa - program dla szkół i egzekucje komornicze

Z prac Komisji Rolnictwa – program dla szkół i egzekucje komornicze

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  27 września wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” zakończonych w roku szkolnym 2016/2017 oraz zasad administrowania nowym „Programem dla szkół” w roku szkolnym 2017/2018.

Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w roku szkolnym 2016/2017, w którym program ten był realizowany, owoce i warzywa mogły być udostępniane bezpłatnie uczniom uczęszczającym do zerówek oraz klas I-III szkół podstawowych. Grupa ta obejmowała 1350 tys. dzieci. Łączny budżet programu wynosił 19.800 tys. euro.

W grudniu 2015 roku zakończył się dwuletni proces reformowania unijnych programów Wspólnej Polityki Rolnej wspierających dystrybucję mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zgodnie z założeniami reformy od nowego roku szkolnego 2017/2018 dotychczasowe dwa niezależne programy „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” zostaną zastąpione jednym wspólnym programem pod nazwą „Program dla szkół”, w ramach którego możliwe będzie udostępnianie dzieciom owoców i warzyw, przetworów owocowo-warzywnych oraz mleka i przetworów mlecznych. Jako cel programu wskazano upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zdrowych nawyków żywieniowych, skutkujących zwiększeniem w ich diecie udziału świeżych owoców i warzyw oraz mleka spożywczego, co ma się przyczynić do promowania zdrowego stylu życia i odżywania się, a także przeciwdziałania coraz częściej występującej nadwadze.

Ze środków unijnych na realizację programu w roku szkolnym 2017/2018 przydzielono Polsce kwotę 26.000 tys. euro. Oprócz tego budżet programu został zasilony współfinansowaniem krajowym pochodzącym w całości z budżetu państwa w wysokości 128.100 tys. zł.

Produkty dystrybuowane w ramach programu będą udostępnianie dzieciom z klas I-V szkół podstawowych. Liczba dzieci faktycznie biorących udział w programie będzie uzależniona od liczby szkół, które zdecydują się w nim uczestniczyć.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Sprawiedliwości na temat rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Michał Wójcik podkreślił, iż obecne rozporządzenie zastąpiło poprzednie, funkcjonujące od 1996 r., które było archaiczne i nieprzystające do współczesnych warunków gospodarowania na wsi. Rozporządzenie z 5 lipca br. poszerza i dostosowuje katalog przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Zdaniem przedstawicieli resortów sprawiedliwości i rolnictwa z uwagi na krótki okres obowiązywania rozporządzenia za wcześnie jest na ocenę skutków jego stosowania.

Minister Michał Wójcik podkreślił, że do tej pory do resortu nie trafiły żadne skargi od rolników na funkcjonowanie rozporządzenia.

Źródło: Sejm RP

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.