Pożyczki KOWR dla rolników

0
1636

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchamia możliwość zaciągania pożyczek z środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dla rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne.  Zgodnie z Planem Finansowym na rok 2018 KOWR przeznaczy na ten cel 10 mln złotych.

Beneficjentami programu mogą być rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, w których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

Preferencyjne oprocentowanie na poziomie 2,85% w skali roku, sześcioletni okres spłaty, możliwość spłaty miesięcznej lub kwartalnej pozwolą pomóc we wzroście potencjału gospodarstw rodzinnych.

– Wnioski można składać w dowolnym oddziale terenowym KOWR.  Następnie wraz z opinią oddziału będą przekazywane do centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Po zaopiniowaniu przez odpowiednie biuro i departament wniosek trafi do komisji ds. pożyczek. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor Generalny KOWR. Następnie decyzja wraz z wnioskiem zostanie skierowana do oddziału KOWR. Jeżeli będzie pozytywna, po ustanowieniu zabezpieczeń, będzie można podpisać umowę. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie przyjmować wnioski w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji – informuje Biuro Prasowe KOWR.

Źródło: KOWR