Pożyczka zabezpieczona hipoteką dla małych i średnich przedsiębiorstw

Od dziś, tj. 17 lipca, w ofercie Banku BGŻ znajduje się pożyczka zabezpieczona hipoteką, z której mogą korzystać małe i średnie firmy. N

Minimalna kwota pożyczki to 85 000 złotych, a maksymalna to nawet 1 milion. – Maksymalną wysokość pożyczki ustalamy na podstawie wartości rynkowej nieruchomości. Do oceny zdolności kredytowej bierzemy pod uwagę wyłącznie dotychczasowe wyniki finansowe klienta – powiedziała Agnieszka Jackiewicz-Zatyka, dyrektor departamentu małych i średnich przedsiębiorstw Banku BGŻ.
Pożyczka udzielana jest w złotych na okres od 1 roku do 15 lat. Oprocentowanie jest zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR3M i uzależnione od okresu kredytowania. Dla pożyczek do 5 lat wynosi: WIBOR3M powiększony o marżę banku w wysokości 3,5%, a dla pożyczek powyżej 5 lat: WIBOR3M plus 4,5% marży.
Prowizja przygotowawcza to 2 % wnioskowanej kwoty pożyczki, nie mniej niż 500 zł. Bank pobiera opłatę za rozpatrzenie wniosku w wysokości 150 zł zaliczanej na poczet prowizji przygotowawczej. Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych. Istnieje możliwość skorzystania z półrocznej karencji.
Zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości będącej własnością klienta.

Aleksandra Myczkowska

Rzecznik Prasowy Banku BGŻ