fbpx
Strona głównaPolecamyPożyczka dla producenta mleka, świń lub owoców i warzyw

Pożyczka dla producenta mleka, świń lub owoców i warzyw

Od 28 września 2016  roku  producenci mleka, świń lub owoców i warzyw mogą  składać  w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek  o udzielenie pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw.


– Wniosek należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2016 r. wraz z:

  • kopiami decyzji lub zaświadczeń potwierdzających powstanie nieuregulowanych należności w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.,
  • aktualnymi zaświadczeniami o stanie należności (wystawionymi nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o pożyczkę o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie nieuregulowanych należności) na formularzu określonym w załączniku do wniosku o pożyczkę),
  • kopiami rachunków lub faktur VAT potwierdzającymi uzyskiwanie obniżonych przychodów z powodu spadku cen sprzedaży mleka, świń lub owoców i warzyw (po jednym rachunku lub fakturze VAT z dnia 07.07.2014 r. oraz z dnia 30.04.2016 r., a jeśli nie były wówczas wystawiane, to pierwsze rachunki lub faktury VAT wystawione po tych dniach w tym samym roku – odpowiednio w 2014 r. i 2016 r.),
  • w przypadku, gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa – dokumentem potwierdzającym ten fakt, tj. wyrokiem sądu lub umową o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zawartej w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik – pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania wnioskodawcy – informuje ARiMR.
    Źródło: ARiMR

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.