Pozwolenia na prace sezonową dla cudzoziemców – wszystko zależy od urzędników

fot. K. Drozd

Rolnicy poszukujący wykwalifikowanych pracowników sezonowych apelują do rządu RP przywrócenie możliwości składania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tradycyjnej wersji papierowej. Obecnie rekomendowane jest wypełnianie takiego  wniosku elektronicznie za pośrednictwem profilu zaufania.

Niestety procedura zdalna, reklamowana jako załatwienie sprawy jednym kliknięciem, w praktyce dla wielu rolników jest  nadal  bardzo trudnym zadaniem, wymagającym zwrócenia się o pomoc, a najczęściej kończy się wizytą w Powiatowym Urzędzie Pracy i skorzystaniem z pomocy urzędnika.

Dlatego zdaniem producentów rolnych możliwość składania wniosków w wersji papierowej znacznie ułatwiłaby  procedurę zatrudniania cudzoziemców do koniecznych prac w gospodarstwie.

Według Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii obowiązujące przepisy nie stoją na przeszkodzie składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w postaci papierowej, ale niektóre powiatowe urzędy pracy przyjmują wnioski wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.praca.gov.pl.

W ocenie  MRPiT umożliwia to sprawniejsze i szybsze załatwianie wniosków i jest bardzo potrzebne, zwłaszcza w tych urzędach, do których wpływa bardzo duża liczba wniosków.

W 2020 r. wprowadzono w skali całego kraju wymóg podpisania wniosku składanego za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

– Było to konieczne ze względów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Mając na uwadze korzyści płynące z wykorzystania systemów teleinformatycznych, podjęliśmy prace mające na celu pełną elektronizację procedur związanych z udzielaniem  zezwoleń na pracę. Naszą intencją jest wprowadzenie rozwiązań bezpiecznych i łatwych w stosowaniu – informuje Iwona Michałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności