Pozwalają rolnikom łączyć siły

Cogeca przedstawiła 12 października w Brukseli posłom do Parlamentu Europejskiego sprawozdanie ukazujące, że spółdzielnie rolnicze wykazały się odpornością podczas kryzysu i pozwoliły na zwiększenie środków do życia rolników.

– Spółdzielnie rolnicze pozwalają rolnikom połączyć siły, by wspólnie mogli sprzedawać swoje produkty i uzyskać za nie wyższe ceny. Jest to szczególnie istotne, gdyż rolnicy zmagają się z coraz poważniejszymi wyzwaniami i stracili swój główny rynek zbytu – Rosję – z dnia na dzień. Sprawozdanie potwierdza znaczenie unijnych spółdzielni rolniczych dla gospodarki, wzrostu i zatrudnienia, gdyż zatrudniają one ok. 600 000 osób, głównie na obszarach wiejskich. Komisja Europejska również położyła nacisk na spółdzielnie rolnicze w zreformowanej WPR – mówi Thomas Magnusson, wiceprzewodniczący Cogeca.

W ocenie Cogeca działania spółdzielni rolniczych powinny znaleźć się na liście projektów wspieranych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). W szczególności sektory rolno-spożywczy, odnawialnych źródeł energii i biogospodarki powinny należeć do obszarów priorytetowych kwalifikujących się do inwestycji w ramach planu Junckera na rzecz inwestycji, który będzie sprzyjał wzrostowi i tworzeniu miejsc pracy w Europie.