Poznaj Dobrą Żywność – podsumowanie działań promocyjnych

Polskie produkty żywnościowe są zdrowe i bezpieczne” – powiedział minister Marek Sawicki podczas zorganizowanego w ministerstwie spotkania z producentami żywności, których produkty zdobyły znak programu “Poznaj Dobrą Żywność” oraz producentami żywności ekologicznej.”

Coroczne spotkania szefów firm uczestniczących w programie PDŻ” stały się już tradycją.
Są one ważnym elementem budowy dobrych i trwałych relacji wzajemnej współpracy pomiędzy producentami, a także pomiędzy producentami i resortem rolnictwa.
Podczasczwartkowego spotkania dyrektor Biura Promocji i Komunikacji Anita Szczykutowicz przedstawiła aktualne informacje dotyczące realizacji Programu Poznaj Dobrą Żywność. Omówiła również dotychczasowe sukcesy i pespektywy dalszych działań.
W trakcie spotkania podkreślono, że ubiegłoroczna polska prezydencja w Radzie UE była dobrą okazją do promocji polskiej żywności. “Wykorzystaliśmy ją w pełni” – powiedział minister Marek Sawicki i przypomniał, że w Brukseli i Strasburgu promowaliśmy polskie specjały: truskawki, jabłka i rogale świętomarcińskie.
Działania promocyjne prowadzone w ramach Programu PDŻ pozwoliły na dotarcie do szerokiego grona konsumentów, np. relacje z pikniku PDŻ i Jarmarku Ekologicznego obejrzało ponad 7 mln telewidzów, a spoty reklamujące produkty z tym znakiem ponad 113 mln osób.
Podczas spotkania zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S. A., Agencją Rynku Rolnego oraz Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) w sprawie współpracy przy prowadzonych działaniach promocyjnych i informacyjnych produktów rolnych i żywnościowych. Porozumienie określa zakres i zasady współpracy stron przy realizacji przedsięwzięć związanych z organizacją wystąpień targowych i wydarzeń towarzyszących Targom “Seoul Food and Hotel 2012” oraz “International Summer Fancy Food Show 2012”.