Poza wiekiem emerytalnym – 25–letni staż w KRUS

Krir

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn.

O emeryturę rolniczą mogą ubiegać się:  osoby, które skończą 60 lub 65 lat po dniu 30 września 2017 r., osoby, które do dnia 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku oraz kwartału urodzenia, osoby, które do dnia 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej emerytury rolniczej – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Poza wiekiem emerytalnym muszą posiadać 25 letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Prawo do emerytury rolniczej ustala się na wniosek.

Źródło: KRUS