Powszechny Spis Rolny – nabór na rachmistrza spisowego. Ile można zarobić?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w urzędach gmin trwa nabór na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020, , który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada.

Wymagania

Kandydaci na rachmistrzów spisowych do spisu rolnego powinni spełniać następujące warunki:

1) są osobami pełnoletnimi;

2) mieszkają na terenie danej gminy;

3) posiadają co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługują się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ile można zarobić?

Według przyjętych w zeszłym roku przepisów, wynagrodzenie określono jako iloczyn stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z właścicielem lub użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku rachmistrzów telefonicznych; tutaj dodatek spisowy jest ustalany: jako iloczyn stawki 20 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych lub jako iloczyn stawki 12 zł brutto i liczby dni pełnienia dyżuru przy udzielaniu informacji podczas pracy na infolinii spisowej i umawiania bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych.

Przebieg naboru

Jak przebiega nabór na rachmistrza spisowego do Powszechnego Spisu Rolnego 2020?

  1. Kandydaci na rachmistrzów powinni się zgłosić do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.
  2. Kandydaci otrzymają od urzędu gminy informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza.
  3. Kandydaci podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
  4. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa powyżej, będzie realizowany za pomocą aplikacji internetowej.
  5. O uzyskaniu statusu rachmistrza decyduje liczba punktów zdobytych przez kandydata i kolejność zgłoszeń podczas naboru(ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów).
  6. Rachmistrz jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

7. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:

a. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do  przetwarzania danych osobowych;

b. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

c. Rachmistrz, po podpisaniu umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, otrzymuje identyfikator oraz urządzenie mobilne, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

Źródło: GUS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności