Powszechne występowanie Salmonelli u drobiu

Od października 2005 r. do września 2006 r. w krajach Unii Europejskiej przebadano 7440 stad brojlerów pod kątem występowania u ptaków bakterii Salmonella. Stwierdzono, że bakterie te są obecne u 23,7% brojlerów.


Istnieją jednak duże różnice miedzy poszczególnymi krajami. W republikach nadbałtyckich, Holandii i Wielkiej Brytanii zakażonych jest najwyżej 9% ptaków. Natomiast na Węgrzech poziom zakażenia sięga 68,2%, a w Polsce – 58,2% brojlerów. Salmonella jest drugą bakterią pod względem liczby zakażeń pokarmowych ludzi.

(Agra Europe 2007, nr 2253, s. EP/8)
W.M.
foto wrp.pl