Powstanie Fundusz Promocji Roślin Oleistych

Powstanie Fundusz Promocji Roślin Oleistych

Do prac w Sejmie RP został skierowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Projektowana zmiana ustawy o funduszach promocji zakłada utworzenie nowego Funduszu Promocji Roślin Oleistych, którego celem byłoby wspieranie marketingu, wzrostu spożycia i promocji roślin oleistych oraz ich przetworów pochodzących z przetworzenia rzepaku, rzepiku, soi, lnu i konopi, zwanych dalej „przetworami nasion oleistych”, a także wspieranie działań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 10 projektowanej ustawy dotyczących tych roślin i ich przetworów lub produktów pszczelich. Projektowana zmiana ustawy o funduszach promocji jest odpowiedzią na postulaty przedstawicieli branży roślin oleistych, którzy wnioskują o utworzenie nowego, odrębnego Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

Rzepak, jako jedna z najbardziej rozpowszechnionych, a jednocześnie wciąż perspektywicznych upraw polowych, jest jedyną rośliną oleistą uprawianą w Polsce na skalę przemysłową. Jego udział w krajowym areale upraw roślin oleistych wynosi 95-97%. Rzepak odgrywa bardzo ważną rolę w krajowym rolnictwie, gospodarce żywnościowej i przemysłach przetwórczych. Jest on surowcem do produkcji tłuszczów konsumpcyjnych oraz stanowi źródło białka paszowego. Zbiory rzepaku zwiększyły się z poniżej 1 mln ton średnio w ostatnich czterech latach przed akcesją Polski do UE (2000–2003) do 2,7 mln ton średnio w latach 2013–2016, w wyniku ponad dwukrotnego wzrostu areału uprawy (odpowiednio z 0,4 mln ha do 0,9 mln ha), ale także ok. 38% wzrostu plonów (z ok. 2,2 t/ha do prawie 3 t/ha). Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego – „Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2017 r.” str. 89, liczba gospodarstw rolnych uprawiających rzepak to około 89,7 tys.

Jak podkreślają autorzy ustawy, proponowany Fundusz Promocji Roślin Oleistych stałby się niezwykle istotnym mechanizmem wspierającym wszelkie inicjatywy mające w założeniu doprowadzić do przekroczenia bariery stabilnego popytu i przyspieszenia tendencji wzrostowych. Nie chodzi tu jedynie o kwestię zwiększenia spożycia tłuszczów roślinnych, co bardzo powoli, ale systematycznie staje się w Polsce faktem, ale również zwiększenia udziału krajowych produktów w ich strukturze, w tym w szczególności właśnie oleju rzepakowego. Jest to niezwykle ważne mając równocześnie na uwadze m.in. doskonałe, bo wielkonakładowe pozycjonowanie marketingowe na polskim rynku od wielu lat oliwy z oliwek, a w ostatnim czasie także choćby oleju kokosowego, co wpływa na postrzeganie tych produktów oraz trendy konsumenckie.

Źródło: Sejm RP