Powstanie Fundusz Promocji Produktów Rolno-spożywczych

Jak dowiedziała się redakcja www.wrp.pl, wczoraj tj 16.04.08 w siedzibie Resortu Rolnictwa pomyślnie zakończyły się konsultacje przedstawicieli branżowych związków producentów rolnych, w sprawie utworzenia Funduszu Promocji Produktów Rolno-Spożywczych. Stosowny projekt ustawy trafił do dalszych prac legislacyjnych.

Fundusz ma być sposobem ochrony interesów i wzmocnienia pozycji rynkowej polskich producentów rolnych. W skład władz Funduszu Promocji wejdą producenci rolni, przedstawiciele zakładów przetwórczych KRIR oraz Resortu Rolnictwa. Dalsze informacje w kolejnych doniesieniach.

MS & Alan
foto: wrp.pl

N