Powstała Rada do spraw Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych

Minister Rolnictwa utworzył Radę do spraw Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych. Do jej zadań, jako organu pomocniczego MRiRW zależeć będzie opiniowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań w zakresie klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z klasyfikacją tusz zwierząt rzeźnych.

Ponadto opiniowanie wniosków w sprawie procedury zatwierdzania urządzeń służących do klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych, a także opiniowanie wyników prac związanych z tą procedurą  i analizowanie prawidłowości działania systemu klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych.

D o udziału w pracach rady zostali zaproszeni przez szefa resortu rolnictwa przedstawiciele Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Związku „Polskie Mięso, Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Grupy SOKOŁÓW S.A., Animex Foods Sp. z o.o. sp.k, GOBARTO S.A., Masarni Ubojni „Zemat” Zdzisław Trościańczyk i S-ka Spółka Jawna, Ubojni Zwierząt Robert Rytel, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności