Powstała Komisja Cenowa

W lutym w wyniku porozumienia Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej “Polsus”, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Izby Gospodarczej Polskie Mięso oraz Stowarzyszenia rzeźników i Wędliniarzy RP powstała Komisja Cenowa. Jej podstawowym zadaniem będzie określanie najwyższych i najniższych cen dla tuczników klasy E.

Jej podstawowym zadaniem będzie określanie najwyższych i najniższych cen dla tuczników klasy E w rozliczeniu poubojowym według wbc. Ceny te są podawane w każdy piątek i określane na przyszły tydzień. Wartości cenowe będą ustalane na podstawie informacji z 13 największych zakładów mięsnych w Polsce, cen z rynku europejskiego, informacji pochodzących z Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, sytuacji popytowo-podażowej w kraju analizowanej na podstawie cen półtusz na giełdach, trendów europejskich i światowych oraz sytuacji w eksporcie. Polus” zaproponował również, by w treści nowych umów kontraktacyjnych, (które są obecnie opracowywane) znalazły się zapisy dotyczące deklaracji stron o uwzględnieniu cen proponowanych przez Komisję. Takiego zapisu nie akceptują Polskie Mięso i Stowarzyszenie Wędliniarzy, twierdząc, że taka deklaracja nie jest potrzebna. Strony same powinny decydować czy chcą skorzystać z informacji Komisji.

MS